NPO法人 エコ南丹 役員名簿(平成29年度~平成30年度)

  理事長 八木 孝夫

副理事長 大町 功

副理事長 池上 恒弘

副理事長 小中 昭

副理事長 宮田 洋二

理事  芦田 讓

理事  大下 康行

理事  木戸 徳吉

理事  小畠 寛

理事  髙屋 直志

理事  仲村 学

理事  橋本 尊文

理事  廣瀬 孝人

理事  松本 郁夫

理事  松本 史郎

理事  山脇 恵次

監事  井尻 治

監事  薩美 桂太

 

NPO法人 エコ南丹 役員名簿(平成25年度~平成27年度)

  会長  高屋 直志

  理事長 芦田 讓

副理事長 大町 功

副理事長 小中 昭

副理事長 宮田 洋二

副理事長 八木 孝夫

理事  浅野 敏昭

理事  池上 恒弘

理事  井尻 浩義

理事  今西 不悖

理事  川勝 眞一

理事  川勝 儀昭

理事  川勝 光治郎

理事  木戸 徳吉

理事  小畠 寛

理事  末武 徹

理事  外田 誠

理事  谷  幸

理事  武田 晏和

理事  中島 三夫

理事  仲村 学

理事  西田 正憲

理事  箱田 博治

理事  橋本 尊文

理事  林  茂

理事  広瀬 孝人

理事  松本 郁夫

理事  森 為次

理事  村田 正夫

理事  矢野 康弘

理事  山下 秋則

理事  山脇 恵次

  監事  井尻 治

監事  永井 博記

  監事  武藤 成生

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      南丹市エコタウン推進協議会役員名簿

  会長  高屋 直志

  理事長 芦田 讓

副理事長 大町 功

副理事長 松田 茅里

副理事長 松本 豊

副理事長 宮田 洋二

理事  浅野 敏昭

理事  池上 恒弘

理事  井尻 浩義

理事  今井 守

理事  今西 不悖

理事  川勝 眞一

理事  川勝 儀昭

理事  川勝 光治郎

理事  木戸 徳吉

理事  小中 昭

理事  佐々谷 元秀 

理事  末武 徹

理事  外田 誠

理事  谷  幸

理事  武田 晏和

理事  谷利 静夫

理事  内藤 真由美

理事  中川 幸雄

理事  中島 三夫

理事  仲村 学

理事  箱田 博治

理事  橋本 尊文

理事  林  茂

理事  松本 郁夫

理事  武藤 成生

理事  森 嘉三

理事  森 為次

理事  村田 正夫

理事  八木 孝夫

理事  山下 秋則

理事  山脇 恵次

  監事  井尻 治

監事  永井 博記

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~